نمایش 1–8 از 13 نتیجه

SSD PATRIOT P300 2TB M2

4,200,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 2100 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 1650 (MB/S)
 • SSD Capacity : 2TB

SSD PATRIOT P300 512G M2

1,230,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 1700 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 1100 (MB/S)
 • SSD Capacity : 512GB

SSD PATRIOT P300 128G M2

610,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 1600 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 600 (MB/S)
 • SSD Capacity : 128GB

SSD PATRIOT P300 256G M2

725,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 1700 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 1100 (MB/S)
 • SSD Capacity : 256GB

SSD PATRIOT P220 2TB SATA

3,900,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 500 (MB/S)
 • SSD Capacity : 2TB

SSD PATRIOT P220 1TB SATA

2,050,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 500 (MB/S)
 • SSD Capacity : 1TB

SSD PATRIOT P220 512GB SATA

1,220,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 490 (MB/S)
 • SSD Capacity : 512GB

SSD PATRIOT P220 256 SATA

740,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550(MB/S)
 • Max Sequential Write  : 490(MB/S)
 • SSD Capacity : 256GB