نمایش دادن همه 7 نتیجه

SSD LEXAR NS100 512G SATA

1,399,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 300 (MB/S)
 • SSD Capacity : 512G

SSD LEXAR NS100 128GB SATA

500,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 520 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 300 (MB/S)
 • SSD Capacity : 128GB

SSD LEXAR NS100 256GB SATA

900,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 520 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 300 (MB/S)
 • SSD Capacity : 256G

SSD HP EX900 1TB M2

2,160,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 2150 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 1800 (MB/S)
 • SSD Capacity : 1TB

SSD HP EX900 500GB M2

1,200,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 1500 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 2100 (MB/S)
 • SSD Capacity : 500GB

SSD HP S650 240GB SATA

690,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 560 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 460 (MB/S)
 • SSD Capacity : 240GB

SSD HP S650 120GB SATA

440,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 560 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 480 (MB/S)
 • SSD Capacity : 120GB