نمایش دادن همه 5 نتیجه

SSD LEXAR NS100 512G SATA

1,399,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 300 (MB/S)
 • SSD Capacity : 512G

SSD PATRIOT P220 2TB SATA

3,900,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 500 (MB/S)
 • SSD Capacity : 2TB

SSD PATRIOT P220 1TB SATA

2,050,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 500 (MB/S)
 • SSD Capacity : 1TB

SSD PATRIOT P220 512GB SATA

1,220,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550 (MB/S)
 • Max Sequential Write  : 490 (MB/S)
 • SSD Capacity : 512GB

SSD PATRIOT P220 256 SATA

740,000 تومان
 • Max Sequential Read  : 550(MB/S)
 • Max Sequential Write  : 490(MB/S)
 • SSD Capacity : 256GB